Actividades do Día das Letras Galegas, o 15 e 16 de Maio.

Festa do Día das Letras (15 e 16) coorganizado pola Gentalha do Pichel, CSOA Eskárnio e MaldizerAssociaçom Galega da Língua, Semente Compostela, ITACA: asociación xuvenil e cultural e CSA do Sar.dezasete